Giao thép hình H300x300x10x15x12m( Posco) tận nơi, số lượng theo yêu cầu

Giao thép hình H300x300x10x15x12m( Posco) tận nơi, số lượng theo yêu cầu

11/01/2022
Giao thép hình H300x300x10x15x12m( Posco) tận nơi, số lượng theo yêu cầu. Các thông tin cụ thể về sản phẩm được Sáng Chinh Steel kê khai chi tiết bên dưới, trong kho hàng luôn đáp ứng chủng loại &...