Bảng giá sắt chữ i

Bảng giá sắt chữ i

05/07/2021
Sáng Chinh cập nhật bảng giá thép chữ I Các loại thép hình chữ i phổ biến mà chúng tôi đang cung câp bao gồm : thép i 100, thép i 120, thép i 150, thép i 200, thép i 250,...